निक्षेप योजनाहरु

बिध्यमान प्रतिष्पर्धात्मक वित्तिय बजारमा निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक व्याजदर प्रदान गर्ने गरी निम्न बमोजिम निक्षेप योजनाहरु लागु गरिएको छ ।

 • साधारण बचत (General Saving)
 • शुभप्रवा आकर्षक बचत (Shubhaprava Attractive Saving)
 • शुभप्रवा विशेष बचत (Shubhaprava Special Saving)
 • शुभप्रवा व्यवसाय बचत (Shubhaprava Business Saving)
 • शुभप्रवा सुपर बचत (Shubhaprava Super Saving)
 • विध्यार्थी बचत (Student Saving)
 • अवधी बचत (Periodic Saving)
 • बाल बचत (Child Saving)
 • शुभप्रवा लखपति बचत (Shubhaprava Lakhapati Saving)
 • जेष्ठ नागरिक बचत योजना (Jestha Nagarik Saving Scheme)
 • मुद्धती बचत (Fixed Saving)
 • गृहिणी बचत (Grihini Saving)
 • मोबाइल बचत (Mobile Saving)

 

बाल बचत (Child Saving)
 अवधि ब्याजदर
१ वर्षे१०.५०%
२वर्षे११.००%
३ वर्षे११.२५%
बचतको ब्याजदर
बचतको प्रकार  ब्याज%  न्यूनतम मौजदात  ब्याज गणना
 साधारण बचत ६.००%  २००/-  मासिक मौज्दातमा
 आकर्षक बचत ७.००%  १,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 विशेष बचत ७.५०%  ५,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 व्यवसाय बचत ८.००%  १०,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 सुपर बचत ९.००%  २५०००/-  दैनिक मौज्दातमा
 गृहिणी बचत ७.५०%  १,०००/-  दैनिक मौज्दातमा
बिध्यार्थी बचत ७.५०%  १,००/-  मासिक मौज्दातमा
अवधी बचत (Periodic Saving)
 अवधी ब्याजदर दैनिक मौज्दातमा
 ६ महिने१०.००% एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 १ वर्ष १०.५०% एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 २ वर्ष११.००% एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी
 ३ वर्ष११.५०% एकमुष्ठ ब्याज भुक्तानी

 

 क्रमिक लखपति बचत (Kramik Lakhapati Saving)
मासिक बचत ६० किस्ता पश्चात एकमुष्ठ भुक्तानी
मासिक रु. १२५०/- रु. १,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. २५००/- रु. २,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. ३७५०/- रु. ३,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. ५०००/- रु. ४,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. ६२५०/- रु. ५,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. ७५००/- रु. ६,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. ८७५०/-रु. ७,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. १००००/-रु. ८,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. ११२५०/-रु. ९,००,०००/- प्राप्त गर्न
मासिक रु. १२०००/-रु. १०,००,०००/- प्राप्त गर्न

 

मुद्दती निक्षेप (Fixed Deposit)
 बचत अवधी ३/३ महिना ६/६ महिना १ वर्षे एकमुष्ठ
 ६ महिना ११.००%११.२५% –  ११.२५%
 १ वर्ष११.२५% ११.५० % ११.७५%११.७५%
 २ वर्ष ११.५० %११.७५%१२.००%१२.२५%
 ३ वर्ष११.७५% १२.००%१२.२५%१२.५०%

 

 जेष्ठ नागरिक बचत योजना (Jestha Nagarik Saving)
 अवधिमासिक त्रैमासिक वार्षिक एकमुष्ठ
१ वर्ष    
२ वर्ष    
३ वर्ष 

 

कर्जा तथा सापट योजना (Loan and Advance)
 कर्जा किसिम वार्षिक ब्याजदर (घट्दोदर)
 सामुहिक जमानी कर्जा१४.७५%
 सहुलियत कर्जा१४.००%
 मुद्दति रसिद धितो कर्जा +२.००%
 हायर पर्चेज कर्जा१४.७५%
 शेयर धितो कर्जा१४.००%

 

घर तथा जग्गा धितो अन्तर्गत
 भवन निर्माण तथा मर्मत कर्जा१४.७५%
वैदेशिक रोजगार कर्जा१४.७५%
 व्यवसायिक कर्जा१४.५०%
 घरेलु कर्जा१४.७५%
 रियल स्टेट कर्जा१४.७५%
 शैक्षिक कर्जा१४.५०%
 व्यापारिक छोटो अवधी कर्जा१४.७५%
 अन्य कर्जा१४.७५%